Coronavirus, Covid-19

Hej föreningsvänner!

Gällande Coronavirus och Covid-19
(uppdaterad 3 april 2020)

  • Föreningen följer myndigheternas och Gymnastikförbundets rekommendationer. Detta innebär att vi tillsvidare kommer att fortsätta med ordinarie verksamhet i de flesta danskurser under VT med uppdaterade förhållningsregler och skyddsåtgärder, med undantag för Dans(fabriken) för alla kurserna på fredagar som är kontaktade den 12 mars.

  • Sista veckan för VT för samtliga kurser är vecka 16.
  • Beslut om verksamheten kan ändras med kort varsel, vi ber alla medlemmar att hålla koll på utskick från föreningen med uppdateringar (kika i skräpposten så att viktig information ej fastnar där). I övrigt hänvisar vi er till officiell rapportering från Folkhälsomyndigheten och exempelvis www.krisinformation.se vad gäller Coronavirus. 🙂

Fr o m söndagen den 29 mars 2020 gäller:

”Allmänna sammankomster med fler än 50 personer förbjuds från och med 29 mars. Det är ingen allmän rekommendation, utan den som bryter mot det riskerar böter eller fängelse.”

Mer information om våra rep & shower som är flyttade hittar ni här:

www.dansfabriken.org/shower

Vi skickar gärna en extra påminnelse till er alla som gäller oavsett om det råder Corona-oro eller ej: Kom inte till Dansfabriken som anhörig eller som dansare på dansklass om du är krasslig eller ”nästan frisk” och kanske gärna vill sitta med på klass och titta på osv. Vi behöver tänka på våra kompisar & familjer och inte föra förkylningsvirus, maginfluensor m.m. vidare.

Tvätta händerna noggrant och använd handsprit om ni önskar. Vi städar oftare på DF i dessa tider.

Läs gärna bifogat dokument:

FÖRHÅLLNINGSREGLER PÅ DF CORONAVIRUS

Här finns även utskicket som gjordes per e-post till alla medlemmar den 14/3 2020:

Utskick 14 mars 2020 Corona

Är ni oroliga finns jag här för samtal! <3

Sofie Hofvendahl
Verksamhetschef
Föreningen Dansfabriken Ängelholm
INFO@DANSFABRIKEN.ORG