Läxhjälp HT 2019

Läxhjälp HT 2019 på Dansfabriken

Våra volontärer finns på plats för att underlätta pusslet med att balansera skolarbete & föreningsliv! Vi tar emot danselever som går i grundskolan & gymnasiet som önskar studiero och hjälp. 📝🔍📐💡

Välkomna♥️

Läxhjälp HT 2019