Olycksfall & krisstöd

Ledare ansvarar för att uppdaterade kontaktuppgifter till målsmän finns i SportAdmin, detta checkas av minst en gång per termin.

 • * Förbandslåda och brandsläckare finns i lärarrummet.
 • * Vid en allvarlig olycka är det ledaren som larmar 112 och kontaktar målsmän. När läget ej längre är akut informerar ledaren verksamhetsansvarig om det inträffade.
 • * Blir enskild ledare kontaktad av media hänvisar denne till verksamhetsansvarig som upprättar handlingsplan och medieansvarig tillsammans med styrelsen.
 • * Vid allvarlig olycka sammankallas också berörda ledare och styrelse för att göra upp en plan för fortsatt kontakt med den drabbade och information till övriga medlemmar i föreningen.
 • * Vid misstanke av psykisk eller fysisk ohälsa så som ätstörningar ska verksamhetsansvarig kontaktas som i sin tur stöttar i kontakten med föräldrar och upprättande av handlingsplan.
 • Ängelholm 2017-02-26
  Verksamhetsansvarig
  Sofie Hofvendahl
  info@dansfabriken.org