Olycksfall & krisstöd

Ledare ansvarar för att uppdaterade kontaktuppgifter till målsmän finns i SportAdmin, detta checkas av minst en gång per termin.

  • Förbandslåda och brandsläckare finns i lärarrummet.
  • Vid en allvarlig olycka är det ledaren som larmar 112 och kontaktar målsmän. När läget ej längre är akut informerar ledaren verksamhetsansvarig om det inträffade.
  • Blir enskild ledare kontaktad av media hänvisar denne till verksamhetsansvarig som upprättar handlingsplan och medieansvarig tillsammans med styrelsen.
  • Vid allvarlig olycka sammankallas också berörda ledare och styrelse för att göra upp en plan för fortsatt kontakt med den drabbade och information till övriga medlemmar i föreningen.
  • Vid misstanke av psykisk eller fysisk ohälsa så som ätstörningar ska verksamhetsansvarig kontaktas som i sin tur stöttar i kontakten med föräldrar och upprättande av handlingsplan.
  • Ängelholm 2017-02-26 Verksamhetsansvarig Sofie Hofvendahl info@dansfabriken.org