Ledarskola

Stort tack till Bjäre Kraft & Idéer för livet som sponsrar föreningens satsning på unga ledare!

Ledarskolan riktar sig till dig som är ca 13 år+

Skicka in en presentation av dig själv samt varför du önskar bli barn- & ungdomsledare till:

info@dansfabriken.org

Senast den 31 maj 2024 önskar vi din ansökan. Vi kontaktar våra sökande med besked oavsett om de kan erbjudas en plats eller ej, det brukar kunna göras omkring midsommar.

Verksamhetschef Sofie Hofvendahl om lärlingsprogrammet:

”Föreningar bygger på goda ledarförebilder, vi behöver lägga tid, omtanke och energi på våra barn & ungdomar om vi önskar att de ska bära dessa fantastiska plattformar vidare. Skämtsamt säger jag om vår förening ibland, att det egentligen handlar väldigt lite om dans. Det handlar om att få öva på att vara sig själv, lära känna sin kropp som det fantastiska verktyg det är, stötta varandra och få ingå i ett sammanhang. Att det är just dans vi sysslar med hos oss tycker vi är otroligt tacksamt eftersom vi rör oss både i idrotts- och konstvärlden med möjlighet att arbeta med ämnen som kan vara svåra att sätta ord på. 

Vi har så många områden där vi vill vara med och göra skillnad, vi ser behovet i den dagliga verksamheten där flera av våra unga kämpar med psykisk ohälsa och stressrelaterade sjukdomar redan som tonåringar. Någon måste möta dessa själar, skapa trygga rum där vi övar oss i att separera vår prestation från vårt människovärde. Hos oss är dessa ”någon” våra ledare och jag önskar ge dem de absolut bästa förutsättningarna föreningen kan för att stå starka och trygga i sina roller!”

Ledarskola ca 13 år+Alva Wendel & Caroline Andersen Lärlingsåret 2021/2022. Foto @ateljelena