Dans för hälsa

Vi är en del av Aktivitet Förebygger i Ängelholms kommun, där vi erbjuder föreningsaktivitet på skoltid för barn i åk 4 och åk 6 både i centrala Ängelholm (Dansfabriken) och i ytterområden såsom Magnarp, Vejbystrand, Errarp (Lingvallen), Strövelstorp och Munka Ljungby.

Under 2022 utökade vi vårt samarbete och utbildade tre instruktörer i Dans för hälsa (DFH). Dans för Hälsa är en forskningsbaserad metod för att stärka psykisk hälsa hos unga som nu används i hela Skandinavien. Eftersom ungas psykiska ohälsa idag är ett samhällsproblem och nytänkande resurs-smarta insatser efterfrågas, utgör metoden ett värdefullt komplement till sedvanlig behandling.

Dans för Hälsa handlar om kravlös dans under/efter skoltid med fokus på rörelseglädje och social gemenskap som är gratis för deltagaren. Metoden togs fram under en randomiserad studie från Universitetssjukvårdens forskningscentrum och Örebro Universitet (“Dansprojektet”). Studien visar att regelbunden dans gav hälsoeffekter för tonåringar med stressrelaterade kroppsliga och emotionella symtom såsom huvudvärk, magvärk, stress, oro, ångest och nedstämdhet.

Dans för hälsa kurserna satte igång på Dansfabriken under 2022, i samarbete med Elevhälsan, Anpassad gymnasieskola samt Ungdomsmottagningen m fl som möter en målgrupp som skulle kunna vara aktuella för insatsen.

Tror du att du eller ditt barn skulle kunna vara aktuell för insatsen? Kontakta elevhälsan på din skola eller Nicole Månsson på nicole.mansson@engelholm.se