VÅR
ORGANISATION

Föreningen Dansfabriken Ängelholm grundades tidigt 90-tal och är en ideell förening som ingår i Riksidrottsförbundet och därigenom Svenska Gymnastikförbundet. Här undervisar 50 dansledare för att erbjuda dansglädje i olika stilar till våra 1000+ dansande medlemmar från 2 år och uppåt!

ORGANISATION

VÅR
VISION

Vår vision är att skapa en meningsfull fritidssysselsättning för våra medlemmar och därmed spela en viktig roll i deras utvecklingsresa och uppväxt till goda medmänniskor. Vi önskar att de får uppleva tillfredsställelsen och gemenskapen av idrottslig verksamhet i ideell föreningsanda, där de får använda kroppen som uttrycksmedel och vidareutveckla sitt eget dansspråk & skapande (koreografi).

MANIFEST & värdegrund

VÅR

AMBITION

Vår ambition är att genom fokus på ett gott och inkluderande ledarskap skapa trygga miljöer som stärker våra aktivas fysiska och psykiska hälsa. Vi önskar ge den aktiva utrymme att utmanas och nycklar att utvecklas för att inspireras till ett livslångt idrottande.

Föreningen Dansfabriken Ängelholm samlar människor i en religiöst och politiskt obunden verksamhet präglad av objektivitet, samarbete och respekt för oliktänkande. Vi utgår från människors lika värde och arbetar aktivt för att motverka exkludering och utanförskap. Här arbetar vi efter demokratiska principer och det råder nolltolerans mot mobbning, rasism och sexism.

STADGAR DANSFABRIKEN

JAG/MITT BARN FAR ILLA


Policys

För oss är det viktigt att våra medlemmar med familjer vet vad vi står för och hur vi arbetar för att nå våra högt uppsatta mål. Du hittar våra policys här:

DROGPOLICY

MOBBNINGS OCH UTSLAGNINGSPOLICY

OLYCKSFALL OCH KRISSTÖD

POLICY SEXUELLA ÖVERGREPP

Gå in här för att läsa mer om Svenska Gymnastikförbundet och
Riksidrottsförbundet:
http://www.gymnastik.se
http://www.rf.se

Läs mer om vår ideella styrelse som väljs på årsmöte här: Kontakt

Anmäl
dig?

Välkommen till Ängelholms största mötesplats för dans!

Vi tillämpar kösystem om kursen är full eller har börjat. Klicka vidare här för att komma till anmälningsformuläret där du hittar alla våra kurser, tider, ledare osv.

Anmäl nu!