Coronavirus, Covid-19

2021-08-23

Kära Dansfabrikare!

Vi har fått besked från Riksidrottsförbundet och vårt specialförbund Svenska Gymnastikförbundet att det är prioriterat att barn & ungdomar får återgå till sin idrott och fritidssysselsättning i ordinarie grupper. <3

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd gäller sedan den 14 december 2020. De allmänna råden till enskilda och till idrottsföreningar när det gäller idrottsaktiviteter är borttagna sedan den 1 juli 2021.
Källa: https://www.rf.se/coronavirusetochidrottsrorelsen/

Vi uppmanar däremot alla våra Dansfabrikare att:
* Stanna hemma vid symtom eller sjukdom
* Fortsätta med god handhygien, flera toaletter med tvättmöjligheter samt handsprit finns i våra lokaler
* Undvika trängsel, hjälp oss med att hålla avstånd i lokalerna när ni väntar på dansklass och genom att ej uppehålla er i lokalerna om ni ej ska dansa. (Med undantag för er som har små barn där er närvaro behövs för barnens trygghet.) Vi har tagit hänsyn till flödena i lokalen vid schemaläggning.

Ingång sker genom huvudentrén för samtliga danskurser. Hemgång sker genom danssalens Pollux nödutgång för kurser som dansar i Pollux, ta därför med alla era saker in dit om det är där ni ska dansa. Hemgång sker genom huvudentrén för resterande danssalar (Gripen, Castor, Vega & Nova).

Beslut om verksamheten kan som vi har fått erfara under 2020 ändras med kort varsel, vi ber alla medlemmar att hålla koll på utskick från föreningen med uppdateringar (kika i skräpposten så att viktig information ej fastnar där). I övrigt hänvisar vi er till officiell rapportering från Folkhälsomyndigheten och exempelvis www.krisinformation.se vad gäller Coronavirus.

Var rädda om er! Är ni oroliga finns jag här för samtal! <3

Sofie Hofvendahl
Verksamhetschef
Föreningen Dansfabriken Ängelholm
INFO@DANSFABRIKEN.ORG

Missa inte att följa med på sociala medier där vi bjuder upp till gemenskap och dans! 🙂 Ni hittar oss på Instagram: @dansfabriken och
Facebook: Dansfabriken Ängelholm