Drogpolicy

Drogpolicy för Föreningen Dansfabriken Ängelholm

Föreningen Dansfabriken Ängelholm är en stor barn- & ungdomsförening med 800+ medlemmar. Vi vill föregå med gott exempel och har därför tillsammans diskuterat fram olika riktlinjer och ställningstagande vad gäller tobak, alkohol och droger. Nedan följer de regler vi tillsammans vill följa:

Tobak

• Föreningen tillåter inte medlemmar att använda tobak (snus och cigaretter eller motsvarande) under eller i anslutning till träning, uppvisning eller annan föreningsverksamhet.
• Upptäcker ledare någon elev under 18 som använder tobak i anslutning till verksamhet har ledaren skyldighet att kontakta målsman för eleven.

Det är viktigt att ledare & ansvariga föregår med gott exempel inför elever och därför bör man avstå från all användning av tobak i anslutning till verksamhetsarbete.
• Vi tillåter inte ledare att använda tobak i närheten av eleverna eller i anslutning till träning, uppvisning eller annan föreningsverksamhet.

Denna regel upprätthålls genom eget ansvar, skulle någon ledare bryta denna regel får berörd person en varning från verksamhetsansvarig eller styrelse inkl möte för att gå igenom bakgrunden till dessa regler och förhållningssätt. Skulle det vid upprepade tillfällen visa sig att ledaren trots detta inte följer föreningens gemensamma regler tar verksamhetsansvarig och styrelse beslut om vidare åtgärder, såsom avstängning exempelvis.

Alkohol

• Vi tillåter inte medlemmar att dricka alkohol under eller i anslutning till träning, uppvisning eller annan föreningsverksamhet.
• Upptäcker ledaren att någon elev druckit alkohol i anslutning till verksamhet har ledaren skyldighet att ge eleven en varning och kontakta elevens familj.

Ledarna måste även här tänka på att föregå med gott exempel och ta sitt ansvar.
• Ledare får inte dricka alkohol på läger, uppvisningar eller annan verksamhet där man har ansvar för elever.
• Dessa regler upprätthålls genom eget ansvar, skulle någon ledare bryta reglerna gäller även här varning från verksamhetsansvarig eller styrelse.

Narkotika och dopingpreparat

Narkotika och dopingpreparat är strängt förbjudet i vår förening och skulle någon medlem använda dessa preparat ska följande åtgärder utföras:
• Kontakt med målsman.
• Kontakt med sociala myndigheter och polisen.

Användning av preparat kan medföra avstängning från all föreningsverksamhet.

Ledarna i föreningen har en skyldighet att lyfta fram dessa frågor i sina grupper så att eleverna vet vilka riktlinjer som finns. Styrelsen & verksamhetsansvarig måste även lyfta fram dessa frågor på t.ex. årsmöten, gemensamma träffar, informationsmöten och inför sponsorer.

Ängelholm 2017-02-26
Verksamhetsansvarig Sofie Hofvendahl
info@dansfabriken.org