Olycksfall & krisstöd

Ledare ansvarar för att uppdaterade kontaktuppgifter till målsmän finns i SportAdmin, detta checkas av minst en gång per termin.

 • * Förbandslåda och brandsläckare finns i personalrummet.
 • * Vid en allvarlig olycka är det ledaren som larmar 112 och kontaktar målsmän. När läget ej längre är akut informerar ledaren verksamhetsansvarig om det inträffade.
 • * Blir enskild ledare kontaktad av media hänvisar denne till verksamhetsansvarig som upprättar handlingsplan och medieansvarig tillsammans med styrelsen.
 • * Vid allvarlig olycka sammankallas också berörda ledare och styrelse för att göra upp en plan för fortsatt kontakt med den drabbade och information till övriga medlemmar i föreningen.
 • * Vid misstanke av psykisk eller fysisk ohälsa såsom ätstörningar ska verksamhetsansvarig kontaktas som i sin tur stöttar i kontakten med föräldrar och upprättande av handlingsplan.

Aktuellt Försäkringsbesked från Riksidrottsförbundet och Gymnastikförbundet (specialförbund)
Försäkringsbesked 2018

 • Ängelholm 2020-01-02
  Verksamhetschef
  Sofie Hofvendahl
  info@dansfabriken.org